O DILEMA DE APLICACIÓN DOS CONVENIOS.

A Sentencia do TS (Sala 4ª do Social en PLENO) de 22 de Decembro , recaída en recurso de casación, común o tradicional, número 264/2014.

Una sentencia que sin duda e verdaderamente sorprendente, xa que deixa practicamente sin efecto lo disposto na Lei para o caso de expiración da vixencia do convenio colectivo que por unha parte, foi denunciado e, por outra, agotouse o tempo de ultra- actividade, sen que exista ningún convenio de ámbito superior podendo ser de aplicación.

Esta sentencia foi precisa ser deliberada e votada en Sala Xeral, esto é, por todos os maxitrasdos que compoñen a Sala do Social do Alto tribunal, dado que a discrepancia que entre eles deu lugar acerca da solución correcta que procedeu adoptarse en caso debatido, no que se trataba de aplicar o artigo 86.3 do ET, tal e como quedou redactado en virtude da Lei 3/2012 do 6 de Xulio, e a Disposición Transitoria (DT) Cuarta de dita Lei.

Para máis información:

http://www.graduadosocial.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=692:la-expiraci%C3%B3n-de-un-convenio-sin-que-exista-otro-de-%C3%A1mbito-superior-no-supone-necesariamente-dejar-de-aplicar-dicho-convenio&Itemid=304

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón Acepto o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies    Configurar
Privacidad