O AUTONOMO PODE TRIBUTAR A TRAVÉS DE UNHA EMPRESA SÍ E MÁIS VENTAXOSO.

Sen dubida, hoxe traemos unha sentenza que non vai deixar a moitos indiferentes.

Con esta sentenza, chegamos a conclusión de que e legal e licito a actuación de sociedades para facturar os servizos profesionais de persoas físicas, de maneira que o profesional, que actúe por conta propia, pode constituír unha sociedade mercantil e tributar por o Imposto sobre sociedades e non por IRPF, e non soportar a retención, co correspondente aforro fiscal.

I e que Facenda non pode basarse, para apreciar que existe simulación dirixida a obter un beneficio fiscal indebido no feito de que, concurrindo varias normas tributarias, o contribuíntes se ampare na máis favorable e evite a máis onerosa.

Así aparece na Sentenza ditada por o Tribunal Superior de Xustiza de Murcia, en esta recente sentenza de 26 xaneiro de 2015, resolvese un caso de creación por parte duns profesionais dunha sociedade a través da cal canalizan os servizos que prestan os seus clientes, co obxetivo de que sea a sociedade ( é non os profesionais) quenes os facturen.

Unha manobra que supuxo que Axencia tributaria entendera que existía unha simulación negocio para obter un beneficio fiscal indebido. O TSJ sostén, entre outras cuestión que non existe principio que estableza que as actividades económicas deban organizarse na forma máis rentable e óptima para Axencia tributaria.

A senteza sinala que o noso ordenamento existe a libre configuración negocial que estrutura la economía de opción, e dicir, a posibilidade de que o contribuínte busque a alternativa fiscal que, dentro da legalidade, lle permite reducir o custe fiscal.

Esta sentenza, mostra unha nova realidade social do exercicio do que avogacía en concreto, a de asesoría en xeral e sostén que hoxe en día a situación habitual e a de un despacho colectivo de avogados, asesores e consultores en vez dun despacho de avogado o uso, xa que a prestación de servizos xurídicos non pode limitarse a intervención dun pleito.

Continua dicindo, que o campo de servizos profesionais viuse notoriamente ampliado, non sendo anómalo que tales servizos se presten por sociedades, sen  confundir as prestación persoais dun socio, con as prestadas por unha sociedade de servizos profesionais.

Por ultimo explica a O TSJ, que un dos parámetros para considerar a concorrencia de simulación negocial e a suficiencia dos medios persoais e materiais para o desarrollo en cuestión.

Así, sus limitados medios, apostila que non poden conducir a conclusión do que non realizan unha actividade propia e distinta da dun socio e por tanto a declaración de simulación.

confundir as prestacións persoais dun socio, con as prestadas por unha sociedade de servizos profesionais.

Por ultimo explica a O TSJ, que un dos parámetros para considerar a concorrencia de simulación negocial e a suficiencia dos medios persoais e materiais para o desarrollo en cuestión.

Así, sus limitados medios, apostila que non poden conducir a conclusión do que non realizan unha actividade propia e distinta da dun socio e por tanto a declaración de simulación.

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón Acepto o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies    Configurar
Privacidad