AXUDAS LIBROS DE TEXTO.

Hoxe abre o prazo para a presentación de solicitudes para axudas de libros de texto destinadas ao alumnado matriculados en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria 1º e 3º de educación obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos publicos, para o curso 2015/2016.

O prazo de presentación será:

 • Para  Educación primaria e educación especial:02.06.2015 ao 01.07.2015.
 • Educación secundaría obrigatoria, prazo ordinario:25.06.2015 ao 27.07.2015
 • Educación secundaria obrigatoria,prazo extraordinario:02.09.2015 ao 02.10.2015

Requisitos para ser beneficiario desta axuda é preciso cumprir os seguintes requisitos:

a) Ser pai/nai/titor legal do alumnado matriculado nos cursos obxeto desta convocatoria en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e especial.

b) Non estar incurso en prohibicións.

c)Ter devolto os libros de texto e/ou material reutilizable do ano 2014/2015.

Deberá acompañarse a solicitude unha copia do DNI e unha copia do libro de familia.

En canto a cuantía das axudas decir :

No caso de educación primaria:

 • Familias monoparentales:
  • renda per capita familiar ata 6000,00 : 170€
  • renda per capita  familiar: 6000,01 – 9000,00: 90 €
 • Resto de familias:
  • renda per capita familiar: ata 5.400,00: 170€
  • renda per capita familiar 5.400,01 – 9000,00 – 90 .

En caso de educación secundaria:

 • Familias monoparentales:
  • renda per capita: ata  6000.00 : 180€
  • renda per capita: 6000,01 – 9000,00: 104€.
 • Resto de familias:
  • renda per capita: ata 5.400,00: 180 €.
  • renda per capita :5.400,01 – 9000,00 : 104€.

Para determinar a renda per capita terase en conta a renda per capita familiar do exercicio fiscal 2013.

Para o caso de alumnos de 3º e 5º de primaria e de 2º e 4º de educación secundaria, deberemos ter en conta que este ano comeza unha nova forma de axuda para os libros de texto, que son O FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO.

Neste caso, non se entregará una cantidade de diñeiro, si non que se entregarán os libros de texto a traves dos colexios. Para eso, deberan ter unha renta per capita inferior a 9000,00€ tendo en conta o exercicio fiscal do ano 2013.

O prazo serda o dia 02/06/2015 – 30/06/2015.

 

As solicitudes entregaranse nos colexios en formato papel, xunto coa documentación solcitadada.

Para mais información acudir o Diario Oficial de Galcia  do día 01 Xuño de 2015.

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón Acepto o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies    Configurar
Privacidad