A DEDUCÓN POR ALUGUER SÓ BENEFICIA O INQUILINO TITULAR.

Atopámonos na campaña da renta 2014, e traemos un tema, que seguro que vai dar moito que falar; concretamente falamos, da dedución que se produce por aluguer da vivenda habitual só afecta o titular arrendatario, por o que non forma parte da sociedade de gananciais no caso no caso de que un matrimonio alugue un domicilio. Está e a resposta que a Dirección Xeral de Tributos responde así a consulta dunha persoa que residía nunha casa donde o contrato o había firmado a súa parella de feito.

Así recordade que para practicas a dedución , requirise que o contribuínte satisfaga cantidades en concepto de aluguer no seu domicilio habitual durante o período impositivo, e que a súa base impoñible sea inferior o límite que se estableza na normativa aplicable.

E dicir, que aínda que a persoa resida na casa e se faga cargo da renta, non poderá deducir ese aluguer si non firma o contrato. Tributos precisa que, incluso cando na casa viva un matrimonio casado en réxime de gananciais unicamente se poderá practicar a dedución do cónxuxe titular do contrato.

En definitva, e un beneficio que se obtén unicamente coa firma do contrato.

Se acudimos a Doutrina do Tribunal Supremo, estes fixan que o contrato de arrendamento non forma parte da sociedade de gananciais, dado a natureza xeradora de dereitos persoais do contrato.

O tribunal sostén que a doutrina do contrato de arrendamento, suscrito por un dos cónxuxes constante matrimonio, non forma parte dos bens gananciais e rexese por o disposto na Lei de arrendamentos urbanos no relativo a subrogación por causa do cónxuxe titular do arrendamento. O tribunal respalda de esta maneira o establecido por a Dirección Xeral do Tributo.

O Supremo considera que o dereitos esta devolución encontrase na natureza do contrato de arrendamento, xerando dereitos persoais e celebrando entre dúas partes, que se adquiren a condición de arrendador e arrendatario, e , os dereitos e obrigacións creados, afectan solo as mesmas e os seus erdeiros.

Por tanto, tanto a Dirección Xeral do Tributo como o Tribunal Supremo, establecen que ditos contratos celébranse entre dúas persoas, arrendador e arrendatario, xerando dereitos e obrigacións que afectan exclusivamente os mesmos e os seus herdeiros. sen prexuízo de que o contrato teña efectos internos entre o cónxuxe, dependendo do réxime económico do matrimonio.

Para calquer dúbida, non dude en poñerse en contacto con NOVA XESTIÓN.

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón Acepto o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies    Configurar
Privacidad