UNIFICACIÓN DE DOCTRINA: O Despido dunha traballadora antes de cumplir os 9 meses tras o parto declarado nulo ou procedente.

O despido dunha traballadora de improcedencia no cas dun despido dunha traballadora antes de trascurrir 9 meses dende a data de nacemento. adopción ou acollemento dun fillo. Por lo que sí se lleva a cabo su despido, éste solo puede ser declarado nulo o procedente , sentencia del Tribunal Supremo de 23.12.14 en unificación de doctrina.

Independientemente de que exista ou non descriminación e da razon da extinción non esté relacionada cos feitos de maternidade, o TS entende que non cabe declarar a improcedencia o determinar expresamente o Estatuto dos traballadores, e sin lugar a dudas, que «será taen nulo o despido no caso de traballadores despois de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodicos de suspensión del contrato por maternidad, adopción ou acollemento o paternidad, sempre que non houberan trascorrido mais de nove meses desde a data de nacemento, adopción o acollemento de fillo». O despido nestos casos só poden ser declarados nulos ou procedente, pero non cabe la improcedencia.

Concretamente no caso da sentencia, o posto desde a data por baixa por maternidade hasta o despido non chegan a trascorrir oito meses e dez días, por tanto, o despido e considerado como nulo. Por tanto, o Supremo condena a empresa a mediata readmisión da traballadora e abonarlle os salarios de tramitación correspondentes.

En definitva, o Tribunal Supremo con esta medida, blida durante nove meses posteriores o parto no admite ningunha interpretación, nin amplia, nin estricta. Por tanto, se non trascurren 9 meses desde a data de nacemento hasta a extinción, o despido será declarado nulo, con independencia do tempo que quede hasta o cumplimento dos nove meses.

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón Acepto o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies    Configurar
Privacidad