O GOBERNO APROBA O PROXETO DE LEI DO PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.

Entre as multiples reformas que se están a levar a cabo, no ultimos meses encontrase o novo proxecto de Lei do Procedemento Administrativo Común.

O goberno aproba nas Cortes Xerais o Proxecto de Lei do Procedemento Administrativo Común das administracións publicas, que pretende implantar unha administración totalmente electrónica, interconectada, tranasparente.

Esta reforma basanse en dous eixes complementarios: O referido as relacións externas da Administración con cidadáns e empresas.

En canto as principais novidades que afecten os cidadáns son:

  • Un único procedemento común, máis fácil de coñecer, e prevese un procedemento administrativo «expres» para supostos de menor complexidade, ganando axilidade e reducir prazos.
  • Redúcense as cargas administrativas e establécense como regra xeral a non solicitude de documentos orixinais.
  • Simplifícanse os medios de identificación e firma electrónica que se pode utilizar para os trámites administrativos. Potenciase o uso de claves electrónicas.
  • Facilítanse as relacións electrónicas dos cidadáns con a Administración.
  • Xeneralizase para todos os procedementos administrativos a posibilidade de reducir o importe das sancións por pronto pago ou por recoñecemento da responsabilidade.
  • Os cidadáns podrán coñecer as principais reformas que se teñen previstas cada ano a través do Plan Anual normativo.

En canto as principais novidades para empresas:

  • As empresas relacionaranse, OBRIGATORIAMENTE, de forma electrónica con todas as administracións, e podrán otorgar poderes electronicamente para que sus representantes realicen trámites administrativos.
  • Redúcense cargas administrativas o non esixir como regra xeral documentos que se presenten con anterioridade, ou elaborados por propia administración.
  • E no ámbito estatal, fixase con carácter xeral unha data común (Xaneiro e Xulio) da entrada en vigor das normas que impoñan obrigacións a profesionais e empresas para o desarrollo da súa activade económica ou profesional.

Parece ser que facilitará a vida dos cidadáns a hora de presentar calquer tipo de procedemento ante a administración evitando así as tan molestas colas e a presentación de papeis.

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón Acepto o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies    Configurar
Privacidad