O GOBERNO APROBA A REFORMA URGENTE DEL SISTEMA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPLEO.

O Consello de Ministros aprobou un Real Decreto Ley para a formación profesional. Esta nova medida basase en 5 obxetivos extratexicos, como son:

  1. Favorecer a creación de empleo estable e de calidad.
  2. Contribuir a competitividade empresarial.
  3. Garantizar un dereito a formación empresarial.
  4. Ofrecer garantías o dereito a formación profesional.
  5. Consolidar o sistema productivo unha cultura de formación

Ademais, a reforma pretende alcanzar outros obxetivos de caracter instrumental:

  • Lograr unha maior eficacia, eficiencia e transparencia na xestión de recursos empleador e evitar calquer tipo de irregularidades na xestion de fondos públicos, neste caso ligado o empleo.
  • Coordinar todos os actores e as administración públicas que participan no sistema, nun marco xuridico adecuado, estable e común para todos.

Esta nova formación profesional, traerá sin dudas cambios neste novo modelo.

http://noticias.juridicas.com/actual/4637-el-gobierno-aprueba-la-reforma-urgente-del-sistema-de-formacion-profesional-para-el-empleo.html

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón Acepto o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies    Configurar
Privacidad