APROBADA A NOVA LEI DE FOMENTO DO TRABALLO AUTONOMO E DE ECONOMIA SOCIAL.

Por fin, despois de moitos meses de noticias, sábese que a Comisión de Emprego aprobou definitivamente a Lei para o fomento do traballo autónomo e a economía social para impulsar o emprendemento.

Esta nova norma modifica e actualiza toda a normativa en materia de autoemprego e adopta medidas de fomento e promoción do traballo autónomo e da Economía Social.

A nova Lei amplía ademais de algúns incentivos xa existentes a outros colectivos e pon en marcha medidas para impulsar tanto o autoemprego colectivo como individual.

En relación coa Tarifa Plana para Autónomos, a Lei fixa a contía da cota por continxencias común sen 50 euros exactos durante 6 meses; amplía o incentivo os autónomos que inicien unha actividade por conta propia e con posterioridade contraten a traballadores por conta allea, e estende a tarifa plana especialmente a vítimas do terrorismo e violencia de xénero, ampliándose a redacción de cotización incluso en 12 meses.

O novo proxecto de Lei estende, con independencia de la idade solicitante, la posibilidade de capitalizar hasta el 100 % la prestación por desemprego para facilitar a inversión e os gastos iniciais para emprender unha actividade por conta propia.

Desta forma, a prestación por desemprego poderá utilizarse capitalizando o 100% do pago único, capitalizar só unha parte e utilizar o resto como abono a SS, ou ben destinalo todo a esta ultima.

Ademais lo maiores de 30 años poderán compatibilizar durante un máximo de 270 días la prestación por desemprego con alta no RETA.

La nova Lei introduce la posibilidade de que los autónomos economicamente dependentes aqueles que perciben o menos o 75 % dos seus ingresos de un único cliente ou empresa , podan contratar a un traballador en determinadas cicunstancias relacionadas coa conciliación da vida familiar e laboral.

Estas novas medidas, tamén hai que engadir que co obxetivo de facilitar a incorporación de novos socios a entidades que forman parte da Economía social, o novo proxecto de Lei amplía as bonificacións a todos os tramos de idade. Para maiores de 30 anos, a contía da bonificación ampliase crease unha bonificación de 800€ o ano durante un máximo de tres.

En caso de menores de 30 años, a contía da bonificación ampliase a 1650 € durante o primeiro ano. Por a súa parte, as empresas de inserción que contraten a persoas en situación de exclusión social manteñen unha bonificación de 850 € al año durante un máximo de 3.

Tamén pretenden, apoiar a traballadores con maiores dificultades para incorporarse o mercado laboral, por o que recolle unha nova bonificación en cotas empresariais para todos os traballadores de empresas ordinarias que procedan da inserción..

Neste novo texto, recoñecese os Centros Especiais de Emprego e as Empresas de Inserción como entidades prestadoras de interes económico social.

Por ultimo dicir, que a lei introduce tamén a participación das empresas de inserción nos procedementos de adxudicación de contratos con reserva de participación en el sector público.

Todas estas medidas destinadas a emprendemento, entrarán en vigor os 30 días da súa publicación.

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón Acepto o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies    Configurar
Privacidad