O GOBERNO APROBA A CONSTITUCIÓN TELEMÁTICA DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.

Aprobase  a constitución telemática de sociedades de responsabilidade limitada e os modelos de estatutos aplicables as mesmas.

Este novo real decreto prevé a constitución de sociedades de responsabilidade limitada, con escritura publica e estatutos tipo, mediante un documento chamado Documento Único Electrónico ( DUE) é a través dun sistema de tramitación telemática en centros de Información e Red de Creación de empresas (CIRCE). Conseguindose desa forma prazos brevísimos de otorgamento de escritura publica ( 12 horas) e de calificación e inscrición en Rexistros Mercantís ( 6 horas).

A norma establece unha regulación de especificacións e condicións de escritura publica de constitución de forma que se pode utilizar un mesmo modelo estandarizado que permita tanto establecer la posibilidade de constituír la empresa telematicamente, tamén de forma estandarizada, pero carecendo de estatutos tipo, aínda en este caso, la inscrición será provisional.

Segundo o Real Decreto regúlanse os requisitos de modelo estandarizado e con campos codificados que cumprirá o estatuto tipo. O obxeto social será determinado nos estatutos tipo mediante a selección dalgunha das actividades económicas e dos códigos previamente establecidos.

Ademais este Real Decreto, contempla a posta en marcha da Axe3ncia Electrónica Notarial, que estrará en funcionamento nun prazo de 3 meses e conten o calendario de dispoñibilidade dos notarios para a firma de escrituras de constitucións de sociedades, o que permitirá a reserva vinculante de cita por parte do interesado.

A norma tamén establece os os aranceis que deberán ser aplicados en cada caso.

Esta regulación pretende unha finalidade clara, axilizar a actividade emprendedora e mellorar a competitividade do noso modelo económico.

Esta nova norma entrara en vigor os tres meses da súa publicación no BOE.

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón Acepto o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies    Configurar
Privacidad