OS AUTONOMOS TAMEN TERÁN BONIFICACIÓNS SI COIDAN AUN FAMILIAR DISCAPACITADO.

Os traballadores autónomos tamén poderán optar a unha bonificación do 100% da cota de continxencias comúns a Seguridade Social durante o prazo máximo dun ano si contratan a unha persoa que lle sustituia o seu traballo para poder coidar a un discapacitado, e non unicamente a un menor de sete anos ou a un dependente como se prevía ata agora.

Non obstante, o familiar deberá ter unha situación de discapacidade debidamente acreditada e non poderá desempeñar ningunha actividade retributiva.

Isto supón que os autónomos deberán contratar a un parado que lles sustititua durante  ese tempo, tempo que dediquen a coidar o familiar en cuestión e manter contratado durante o menos tres meses, so pena de ter que devolver a bonificación senón cumpren ese prazo,

A bonificación prevista será equivalente o 100% da cota por continxencias comúns que resulte de aplicar este tipo obrigatorio a base mínima de cotización, ou ben o 50% si a contratación sustitutoria que se fai e a tempo parcial.

Sen duda, un paso máis para axudar os autonomos.

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón Acepto o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies    Configurar
Privacidad