OS TRABALLADORES QUE COIDAN FILLOS PODEN ACUMULAR HORAS.

Si o convenio colectivo tan só concreta o número de horas a traballar por os empregados pero non o de horas semanais que conforman a xornada laboral semanal, os traballadores con redución de horario por coidado de fillos poden acumular as horas de traballo en determinados días de la semana, sen que a empresa poda obrigarlles a cumprilo o largo de 7 días.

Esta sentencia ditada por a Audiencia Nacional, 23 de Marzo, establece que é improcedente a denegación a unha traballadora do sector colectivo de redución de xornada por coidado de fillos solicitada dentro da súa xornada ordinaria semanal.

Para este caso, existen unhas condiciones mínimas, xa que a lei , sen a intención de plenitude e monopolio, limitase a fixar unhas condicións mínimas, deixando aberta a posibilidade de er elevadas a mellorar por outras normas basicamente por convenios colectivos.

En todo caso, o artigo 37.6 do Estatuto dos traballadores, que reenvía al convenio colectivo, que poderá establecerse criterios para concreción horaria.

Este fallo, coincide con outra sentenza do TSJ do País Vasco, de 23  Setembro de 2014, que define que a empregada quen debe probar a súa necesidade doméstica, nin a súa ausencia  de outros recortes, nin a dispoñibilidade da empresa para acceder a súa petición. Por a contra, sinala que “ o seu dereito obriga a que o empresario e o que debe mostrar de forma clara a excepcionalidade da denegación da redución con carga de demostrar o termino real e efectivo da imposibilidade de adoptar a medida”.

 

 

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón Acepto o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies    Configurar
Privacidad