PROGRAMA DE PRESTACIÓN POR FILLOS/AS MENORES DE TRES ANOS.

No día de hoxe, publicouse en no DOGA ( Diario Oficial de Galicia) as bases para convocatoria Programa de prestación por fillas e fillos menores de tres anos.

A presentación comeza o próximo día 08/09/2015 ata 07/10/2015.

A documentación terá que acompañada do libro da unidade familiar. O certificado de empadroamento conxunto coa toda a unidade familiar.

O obxeto desta subvención establece as bases polas que se rexerá a concesión de prestación familiar polas fillas ou fillos menores de tres anos.

A presentación consistirá nun pagamento único por cada fillo ou filla menor de tres anos sen que a mesma filla ou fillo poida dar lugar a máis dunha prestación en virtude desta convocatoria.

Unha filla/o : 360 e

Cando sexa segunda filla/o: 1200 e

Cando sexa terceira ou sucesivos: 2400e

Podrán beneficiarios desta prestación aquelas persoas que teñan fillas ou fillos menores de tes anos nacidos entre 02/01/2015 e o 1/1/2015, e que durante o ano 2013, nin eles nin as persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigados a presentar a declaración do IRPF correspondente a este período, non a presentasen de xeito voluntario aínda sen estaren obrigados a iso.

Entre os requisitos cabe destacar:

  1. Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia en Galicia.
  2. Que na data da solicitude os nenos e nenas convivan coa persoa solicitante.

Para mais :

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150202/AnuncioCA05-140115-0002_gl.html

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150202/AnuncioCA05-140115-0002_gl.html

 

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón Acepto o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies    Configurar
Privacidad