REQUISITOS DA CARTA DE DESPIDO POR ABSENTISMO ANTES DA REFORMA LABORAL DE 2012.

A Sentencia da Sala do Social do Tribunal de Xusticia de Madrid ( TSJM) de data 23 de Enero de 2015 (rec Nº 790/2014), desestima o recurso de suplicación Interposto contra la Setenza de Instancia  que declarou IMPROCEDENTE O DESPIDO DO TRABALLADOR, con base a que a carta de despido non cumple cos requisitos do ART 53.1 ET, xa que é necesario concretar, as condicións que permitan a defensa do traballador, os datos non solamente atinentes o absentismo pesoal do mesmo, senon tamen desglosados, os do centro de traballo, non sendo suficiente a simple manifestación do que supere o 2.5% facendose necesario expresar as ausencias excluidas po non ser computables legalmente.

Para máis información:

http://noticias.juridicas.com/juris/589-requisitos-de-la-carta-de-despido-por-absentismo-antes-de-la-reforma-laboral-de-2012.html

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón Acepto o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies    Configurar
Privacidad