SUBVENCIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, PARA A REHABILITACIÓN CON GRANITO DAS FACHADAS DE VIVENDA EXISTENTES.

Prazo: 20/01/2016- 20/04/2016

Obxeto:

Fomentar a rehabilitación con granito das fachadas de edificacións de vivenda existentes contribuíndo a embelecer o tecido constructivo galego cun material de fácil colocación e respectuoso co ambiente á vez que se mellora a eficiencia enerxénica.

A actuación subvencionable será a rehabilatión con granito da envolvente das fachadas existentes de vivenda ou edificios de vivenda colectiva. Non se admitirán as obras parciais.

Custos subvencionados:

 • Custo de memoria básica , informes técnicos e certificado necesarios.
 • Custo de licenza.
 • Custos de desmontaxe do material de fachadas ou envolvente existente.
 • Custos dos materiais.
 • Custos de man de obra civil e instalación.

Custos non subvencionados:

 • Os custos dos materiais da estrutura soporte da fachada.
 • A substitución ou instalación das carpinterías exteriores (portas e fiestras) e vidrios.
 • Os gastos e custos financierios, como consecuencia do investimento.
 • Os gastos realizados en bens usados.

Os tipos de fachadas:

 • Fachadas pegadas de granito.
 • Fachadas trasventiladas de granito.
 • Fachadas de perpiaño.

O custo subvencionado:

 • 110 € por m2 no caso de fachadas pegadas de granito.
 • 140 € POR m2 no caso de fachadas tras ventiladas de granito.
 • 130 € por m2 no caso de fachadas de perpiaño de granito.

Con carácter, a contía da subvención será 30 % dos custos totais subvencionabas cun máximo:

 • 12.000 € por vivenda unifamiliar illada.
 • 40.000 € por edificio de vivendas en bloque.

 

Beneficiarios:

Os particulares ou as comunidades de propietarios. En ningún caso o obxeto da subvención se destinará nin se adscribirá a ningunha actividade empresarial ou profesional.

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón Acepto o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies    Configurar
Privacidad