SUBVENCIÓNS PARA A DIXITALIZACIÓN E MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS COMERCIAIS E ARTESANAIS, ANO 2018.

Orde 29 de decembro de 2017 Concesión, en réxime de concorrencia competitiva, subvencións para a dixitalización e modernización de empresas comerciais e artesanais , e se procede a súa convocatoria para o ano 2018.

Obxecto: Concesión de subvencións da consellería de Economía, emprego e Industria para a dixitalización e modernización de empresas comerciais e artesanais.
Presentación: Electrónica.
Prazo : un mes 02-02-2018 ao 02-03-2018.
1. Implantación:
Implantación de paxinas web con venda en liña ata 4000.00 € ( SEN IVE).
• Implantación de paxinas web ata 1000,00€ (SEN IVE).
• Para mellorar páxina web 1000,00 € (SEN IVA).
A porcentaxe da subvención será dun 50%.
No caso de WEB COORPORATIVA obrigacións:
 Estar optimizada no SEO.
 Ter acceso a internet a través dun hoosting con código e clave web.
 Estar adaptada a todos os dispositivos.
 Dispor de fotos cun peso máx. 400K.
 Dispor de política de privacidade de acordo a lexislación vixente.
 Ter instalado Google Analytics.
No caso de WEB CON ACCESO a tenda en Liña, ademais do previsto anteriormente , o seguinte:
 Estar sincronizada co sistema de xestión do establecemento comercial.
 Ter para vender como mínimo 30% das referencias das que se dispoñen na tenda física.
 Ter pasarela de pagamento.
b) Poseer un packing para a venda (as características do producto e a foto deben ser adecuadas).
c) Software adecuado.
d) Enlace con redes sociais

 

Gastos subvencionables para proxectos de modernización integral do local comercial incluídos nun proceso decoración e interiorísimo

a) Reforma e acondicionamento integral da superficie de exposición e venta de local comercial.
b) Adquisición de mobles destinada a mellora da imaxe comercial e adquisición de equipamento especializado para a exposición do produto que sexa necesario para o desenvolvemento da actividade.
c) Actuacións de mellora da fachada exterior do local comercial e instalación de toldos, letreiros ou similares.
Investimento máximo subvencionable será de 30.000€ e o investimento 15.000€ (sen IVE).
Non son SUBVENCIONABLES:
 Adquisición de ordenadores, dispositivos móbiles, impresoras, televisores, reprodutores, TPV…
 Bolsas convencionais.
 Accións de publicidade e de posicionamento na rede.
 Obras de baño, oficinas, almacenes…
 Permisos, licenzas ou cotas de colexios oficiais ou calquera outro tributo ou imposto.
 Instalacións de alarma, seguridade ou similares.
 Adquisición de materiais ou outros elementos.
 Adquisición de moblaxe.
 Adquisición de televisores ou reprodutores.
Documentación que debe axuntase:
 Acta, escritura ou documento de constitución, estatutos…
 Documento acreditativo de poder bastante para actuar a Administración.
 Varias actividades de IAE xustificar la principal.
 Sociedades declaración anual do IVA, modelo 390.
 Informe emitido da SS.
 Memoria detallada cada unha das actuacións para as cales se solicita a subvención.
 Factura ou factura pro forma ou orzamento detallado de gastos previstos para a realización de cada unha das actividades ou adquisicións para as cales se solicita a subvención.
Para realizar a paxina web o prazo será para levar a cabo o traballo ata 30 Outubro de 2018. Todo o pago debe facerse a través de transferencia.

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón Acepto o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies    Configurar
Privacidad