TODAS AS CLAVES PARA SOLICITAR O «CHEQUE FAMILIAR»

As claves para solicitar o «CHEQUE FAMILIAR» pódese tramitar de maneira colectiva ou individual o abono anticipado mensual da deducción, mediante unha transferencia bancaria , previa solicitud do formulario 143.

O limite para cada unha das deduccións serán cotizacións e cuotas totais a Seguridade Social ou mutualidades devengadas en cada período impositivo.

Necesitase:

  1. O titulo ed familia numerosa ou certificado oficial del grado de discapacidade o caso de ser unha familia numerosa y/o discapacitada.
  2. O DNI de todos os solicitantes, así como os descendentes e ascendentes con discapacidade.
  3. E alta na Seguridade Social ou mutualidade e contar cos periódos mínimos de cotizaciónLeer más:

 

Leer máis Todas las claves para solicitar el ‘cheque familiar’: documentación, límites y procedimientos – elEconomista.es  http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6538668/03/15/Todas-las-claves-para-solicitar-el-cheque-familiar-documentacion-limites-y-procedimientos.html#Kku8aBNc9ksSmOIS

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón Acepto o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies    Configurar
Privacidad